ماکروفاژ

  1. خانه
  2. ماکروفاژ

اهمیت دریافت کافی مواد پروتئینی در مبارزه با عفونت

پروتئین ها از اسیدهای آمینه تشکیل می شوند و آرژنین یکی از اسید های آمینه غیر ضروری اما مهم برای بدن است. اخیرا کشف شده است که اسید آمینه آرژنین جهت اطلاع رسانی به بدن از اینکه مورد حمله یک عامل عفونی و میکروبی قرار گرفته است مورد نیاز می باشد. اگرچه این مطلب هنوز کاملا تایید نشده است اما می تواند یکی از دلایل احتمالی ابتلای میلیون ها تن از انسان هایی که در جهان سوم زندگی می کنند و دچار فقر تغذیه هستند به بیماری های ناشی از عفونت باشد.