ماهی

  1. خانه
  2. ماهی
  3. (برگه 3)

امگا ۳ و سلامت مغز در سالخوردگان

اخیراً پژوهشگران نشان داده اند که الگوی اسیدهای چرب با چند پیوند دوگانه (PUFA) در خون با یکپارچگی ساختار مغز و توانایی های شناختی که در اوایل سالخوردگی کاهش می یابد…

فهرست