قبل از بارداری

  1. خانه
  2. قبل از بارداری

نیازهای تغذیه ای قبل از باردار شدن

پیروی از یک رژیم غذایی مناسب قبل از اقدام به بارداری با تامین تمام مواد مغذی مورد نیاز شانس تولد نوزاد سالم را افزایش می دهد. زیرا تغذیه ….