شکلات تلخ و کاهش فشار خون

فشار خون بالا یک مشکل شایع است به طوریکه تقریبا یک نفر از هر چهار نفر از فشار خون بالا رنج می برند. فشار خون بالا می تواند به حمله قلبی یا…..