غلظت قند خون

نمایه گلایسمی و پیشگیری و کنترل دیابت

یکی از موضوعات مورد بحث در مورد اثر رژیم غذایی در کنترل دیابت، اثر نمایه گلایسمی مواد غذایی در پیشگیری و کنترل دیابت می باشد. در مقالات قبلی در مورد تعریف نمایه گلایسمی و نمونه های مواد غذایی صحبت شد. به طور خلاصه نمایه گلایسمی شامل یک سیستم امتیاز بندی از ۱ تا ۱۰۰ است که نسبت جذب هریک از کربوهیدرات های غذایی به جریان خون را نشان می دهد…