رژیم در تعطیلات نوروز منطقی است؟

تنها چند روز تا آغاز سال نو و تعطیلات نوروز باقی مانده است. همیشه در این ایام افرادی که استعداد چاقی دارند نگران افزایش وزن خود می‌باشند. تصور عمومی بر این می‌باشد که تعطیلات اول سال باعث افزایش ۲ ۳ کیلوگرمی می‌گردد. اما مطالعات علمی در این که چه میزان افزایش وزن را می‌توان به تعطیلات ابتدای سال نسبت داد دچار تناقض هستند.