عوامل اجتماعی

  1. خانه
  2. عوامل اجتماعی

همنشینی با چاق‌ها و پر اشتهایی

خیلی از افراد چاق زمینه ژنتیکی را علت اصلی افزایش وزن خود می‌دانند اما مطالعات انجام شده نشان داده است. بیش از آن عادات غذایی و عوامل اجتماعی در بروز چاقی تاثیرگذار می‌باشد. جالب است بدانید آثار رفتارهای اجتماعی در پرخوری و افزایش اشتها و بروز چاقی از زمان کودکی آغاز می‌گردد. مطالعات جدید حاکی از آنند که کودکان و نوجوانان با اضافه وزن، زمانی که میان وعده خود را با دوستان چاق می‌خورند، نسبت به زمانی که با دوستان لاغر می‌خورند، میزان بیشتری مصرف می‌کنند.