عدم عملکرد مغزی

  1. خانه
  2. عدم عملکرد مغزی

چاقی و کاهش ضریب هوشی کودکان

کم تحرکی و عادت‌های بد تغذیه‌ای از جمله عواملی است که کودکان را چاق می‌کند و از آنجاییکه چاقی عامل بسیاری از بیماریها و عدم عملکرد مناسب ….