شیشه پستونک

تغذیه با شیشه و مشکلات معده در نوزاد

تنگی‌ هیپرتروفیک‌ پیلور(HPS ) اختلالی‌ در شیرخواران‌ است که‌ در آن‌ عضلات‌ مدور دهانه‌ خروجی‌ معده‌ بزرگ‌ شده‌ و موجب‌ انسداد می‌گردد. این‌ ….