دیابت و باورهای نادرست (۲)

همان طور که در مقاله قبل بیان شد شیوع دیابت، که ناشی از اختلال سوخت و ساز قند در بدن می باشد، در طی دهه اخیر افزایش یافته است. با توجه به شیوع دیابت، باورهایی نادرست در مورد این بیماری وجود دارد که گاه نتیجه تجربیات شخصی افراد است که با واقعیت سازگاری ندارد. از آنجا که این باورهای نادرست می تواند کنترل این بیماری را با مشکل مواجه نماید، در ذیل به نمونه هایی دیگر از این باورهای نادرست و حقیقت آن اشاره می نماییم.

ده عادتی که به کاهش وزن کمک می کند

خیلی از افراد چاق بدنبال راه حلی برای مشکل چندین ساله افزایش وزن خود می گردند. در این راه چه بسا راه حلهای معجزه آمیزی که با زندگی معمول در تضاد است را نیز امتحان می نمایند. اما واقعیت آنست که سنگ بزرگ علامت نزدن است، بلکه باید بدانیم ایجاد تغییرات کوچک می تواند منجر به ایجاد تفاوت های بزرگ شود . تمام بحث کنترل وزن، ایجاد تغییرات کوچکی است که بتوان برای همیشه با آنها زندگی کرد .