رژیم غذایی سالم از کاهش قدرت شنوایی پیشگیری می‌کند.

رژیم غذایی سالم از کاهش قدرت شنوایی پیشگیری می‌کند.

تغذیه سالم به سلامت کلی بدن کمک می‌کند. برخی شواهد نشان می‌دهند که تغذیه مناسب می‌تواند خطر کاهش شنوایی را تحت تاثیر قرار دهد. در مطالعاتی که در گذشته انجام شده‌اند اثر مواد مغذی خاص بر روی این مشکل بررسی شده است، اما ارتباط کلی رژیم غذایی با خطر کاهش شنوایی مشخص نیست. در این راستا، در پژوهشی ارتباط بین ۳ نوع رژیم غذایی مختلف و خطر کاهش شنوایی

ارتباط چاقی با کاهش شنوایی

نوجوانانی که چاق هستند نسبت به همسالان خود که وزن طبیعی دارند احتمال بیشتری دارد که شنوایی خود را از دست بدهند. یافته ها نشان ….