سویا و بهبود علائم یائسگی

یائسگی به دوران پس از آخرین قاعدگی(عادت ماهانه) یک زن گفته می‌شود که علائم آن شامل گرگرفتگی، عرق شبانه و خشکی دستگاه تناسلی است.