سوخت و ساز

  1. خانه
  2. سوخت و ساز

چرا در میانسالی دچار افزایش وزن می شویم؟

افزایش وزن در دوران میانسالی یک مشکل مرسوم و مبتلا، به ویژه در جامعه ی شهری است. بسیاری از افراد به موازات افزایش سن، وزن شان نیز افزایش می یابد و در نهایت ممکن است در حوالی ۴۰ سالگی دچار چاقی و اضافه وزن گردند.

در این مقاله به چند پرسش رایج در مورد افزایش وزن دوران میانسالی پاسخ می دهیم.