سلامت جنین

  1. خانه
  2. سلامت جنین

بارداری و واقعیت افزایش وزن

دوران جنینی یکی از حیاتی‌ترین مراحل زندگی است از سوی دیگر، برای مادر نیز دوران بارداری دارای حساسیت بالایی است. جنین به طور کامل به …..