چاقی و افزایش ریسک سقط جنین

چاقی از بیماری‌های مزمنی است که ارگان‌های مختلف بدن را درگیر کرده و می‌تواند تاثیرات سوء خود را برنحوه عملکرد این ارگان‌ها بروز دهد. یکی از دستگاه‌های اساسی بدن که فعالیت‌هایش در اثر افزایش وزن بی‌رویه دچار اختلال خواهد شد، دستگاه تولید مثل بویژه در خانم‌ها است.