سریع غذا خوردن

  1. خانه
  2. سریع غذا خوردن

سریع غذا خوردن و خطر چاقی

شـاید شما افرادی را در بین جمع دوستان و خـانـواده خـود مـی‌بـیـنید که برای کاهش وزن یا کـنـترل وزن خود، میزان کالری موجود در مواد غذایی را با دقت جستجو می‌کنند. اگرچه میزان کالری، درصد چربی و دیگر درشت مغذی‌های موجود در غذا در کنترل وزن نقش مهمی‌ دارند، ولی در رژیم‌های غذایی نوین اهمیت رفتارهای تغذیه‌ای بیش از پیش گردیده است.