سرطان روده بزر

  1. خانه
  2. سرطان روده بزر
ارتباط تماشای تلویزیون با خطر ابتلا به سرطان روده بزرگ

ارتباط تماشای تلویزیون با خطر ابتلا به سرطان روده بزرگ

بی‌تحرکی یکی از علل اصلی ابتلا به بیماری‌های مختلف است. تماشای تلویزیون در بروز بی‌تحرکی نقش دارد. نتایج مطالعه‌ای که به تازگی منتشر شده نشان می‌دهد تماشای زیاد تلویزیون خطر سرطان روده بزرگ را در مردان افزایش می‌دهد. در این مطالعه اطلاعات حدود ۵۰۰ هزار زن و مرد جمع‌آوری شد. در طول ۶ سال پیگیری ۲۳۹۱ نفر به سرطان روده بزرگ مبتلا شدند…