ارتباط دیابت نوع ۲ با سرطان کولون و رکتوم

مطالعات انجام شده نشان می دهد که بین بیماری دیابت و سرطان کولون در مردان ارتباط وجود دارد، ولی این ارتباط در زنان دیده نمی شود. در سال ۲۰۰۰ شیوع دیابت نوع ۲ در حدود ۱۷۱ میلیون نفر در سراسر دنیا بود و پیش بینی می شود که تا سال ۲۰۳۰ این تعداد به ۳۶۶ میلیون نفر افزایش یابد. از طرف دیگر، چاقی، استفاده از رژیم غذایی غربی و کمبود فعالیت بدنی از عوامل خطر سرطان کولون هستند.