روزه داری

  1. خانه
  2. روزه داری
رژیم غذایی در ماه رمضان – آشنایی با نکات روزه‌داری و اصول تغذیه سالم

رژیم غذایی مناسب در ماه رمضان – آشنایی با نکات روزه‌داری و اصول تغذیه سالم

روزه علاوه بر آثار معنوی فراوان و تزکیه روحی می‌تواند باعث برکات فراوان از نظر جسمی و فیزیولوژیک باشد. متخصصین علوم پزشکی نیز از جنبه‌های مختلف به آثار مفید روزه‌داری و رژیم غذایی مناسب در ماه رمضان پرداخته‌اند.همانطور که در فرمایشات معصومین نیز به کرات اشاره شده است روزه باعث ارتقاء سلامتی خواهد بود. از آنجا که در ماه رمضان از نظر فیزیولوژیک تغییراتی ایجاد می‌شود …

توصیه هایی برای مشکلات رایج جسمی در ماه مبارک رمضان

توصیه هایی برای مشکلات رایج جسمی در ماه مبارک رمضان

از آن جا که در طی ساعات طولانی روز، روزه داران از خوردن و آشامیدن امساک می‌نمایند در خیلی از اوقات دچار مشکلات ناخواسته‌ای می‌گردند که در صورت عدم توجه، می‌تواند ادامه روزه داری را برای آنان ناممکن نماید.
از مهمترین مشکلات می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:

رژیم غذایی سالم در ماه مبارک رمضان

رژیم غذایی سالم در ماه مبارک رمضان

با تبریک حلول ماه رمضان ماه مهمانی خدا بر شما هموطنان گرامی، همانطور که می دانیم توجه به تغذیه سالم در این ماه می تواند ما در انجام عبادات توصیه شده در این ماه مبارک یاری نماید. در آموزه های مذهبی ما مسلمانان آمده است، که روزه علاوه بر آثار معنوی فراوان می تواند باعث برکات فراوان از نظر جسمی و فیزیولوژیک باشد. متخصصین علوم پزشکی نیز از جنبه های مختلف به آثار مفید روزه داری پرداخته اند…

تغذیه سالم در ماه رمضان

بنا بر اعتقاد ما مسلمانان، روزه علاوه بر آثار معنوی فراوان می تواند باعث برکات فراوان از نظر جسمی و فیزیولوژیک باشد. متخصصین علوم پزشکی نیز از جنبه های مختلف به آثار مفید روزه داری پرداخته اند.