رامی پریل

  1. خانه
  2. رامی پریل

راهکاری برای کاهش خطر نارسایی کلیوی در بیماران چاق

شواهد حاکی از آنست که افراد چاقی که به مشکلات کلیوی مبتلا هستند؛ در مقایسه با بیماران غیر چاق، سریعتر به سمت پیشرفت بیماری و نارسایی کلیه سوق می یابند، این در حالیست که متخصصین پزشکی به دنبال کاهش عوارض کلیوی ناشی از جاقی هستند.