خلق و خوی

  1. خانه
  2. خلق و خوی

سیب و بهبود خلق و خوی

افراد جوان باید روزانه حدود ۷-۸ واحد از میوه ها و سبزیجات دریافت نمایند تا تغییرات مثبت مشهودی در خلق و خوی آنها بوجود آید …..