توده چربی

  1. خانه
  2. توده چربی

ارتباط چاقی بارداری و چاقی کودک

چاقی مادران یکی از عوامل اصلی و در عین حال قابل پیشگیری احتمال ابتلا به بیماری های قبل از تولد در نوزادان است. محققان به تازگی دریافته اند….

سلول های چربی تنها ذخایرغیر فعال انرژی نیستند

آنچه همه ما از سالهای دور می دانیم آنست که بخش عمده ای از کالری اضافی دریافتی در بدن به شکل سلول های چربی ذخیره می شود ، که در شرایط نیاز ابتدا ئا این بافت ها برای تامین انرژی مورد استفاده قرار می گیرند.مطالعات اخیر نشان داده اند که بافت چربی بدن جدا از محل ذخیره ای برای انرژی اضافی ، یک ارگان فعال است که به دیگر بخش های بدن سیگنال های شیمیایی می فرستد .

فهرست