تغذیه با شیر مادر

شیر مادر و عدم مصرف نوشیدنیها و کنترل چاقی کودکان

شیرمادر بهترین غذا برای نوزاد و شیرخوار است بطوری که هیچ غذا و آشامیدنی دیگری نمی تواند جانشین آن شود. تغذیه اختصاصی با شیر مادر تا ۶ ماهگی و از ۶ ماه تا دو سالگی بهمراه غذای کمکی تمام نیازهای تغذیه ای کودک را تامین می کند،