رژیم در تعطیلات نوروز منطقی است؟

تنها چند روز تا آغاز سال نو و تعطیلات نوروز باقی مانده است. همیشه در این ایام افرادی که استعداد چاقی دارند نگران افزایش وزن خود می‌باشند. تصور عمومی بر این می‌باشد که تعطیلات اول سال باعث افزایش ۲ ۳ کیلوگرمی می‌گردد. اما مطالعات علمی در این که چه میزان افزایش وزن را می‌توان به تعطیلات ابتدای سال نسبت داد دچار تناقض هستند.

نوروز ۹۶، رژیم موفق

بیش از چند روز تا آغاز تعطیلات باقی نمانده و شاید از هم اینک نگران افزایش وزن خود در این زمان باشید.

رژیم غذایی و تعطیلات آخر هفته‌

تعطیلات آخر هفته می‌تواند در افرادی که سعی می‌کنند وزن کم کنند سخت‌ترین روز هفته باشد. به عبارت دیگر شنبه صبح، رژیم‌گیرندگان از وزن کردن خود می‌هراسند؛ به دلیل این واقعیت که تعطیلات آخر هفته دوست افراد رژیمی نیست.