عدم تحرک و ابتلا‌ به دیابت

سال‌هاست که متخصصین علوم پزشکی توصیه به ورزش منظم روزانه را برای حفظ سلامتی ضروری می‌دانند؛ اما متاسفانه خیلی از ما از انجام ورزش منظم در برنامه زندگی خودداری می‌نماییم، ولی به هرحال در انجام کارهای روزانه تحرک یا پیاده روی را اجبارا انجام می‌دهیم. تاسف‌بار آن است که دسترسی به تکنولوژی، همان سطح معمول فعالیت را محدود نماید.