افزودن سبزیجات به وعده های کودکان بد غذا

غذای کودک مهم‌ترین عامل رشد جسمی و ذهنی وی در دوران کودکی و نوجوانی است. اما همواره والدین از عدم دریافت غذای مناسب یا کافی توسط فرزندانشان نگرانند. اکثر بچه ها از خوردن سبزیجات امتناع کرده و از آنها رو برمی گردانند. یک مطالعه جدید پیشنهاد کرده است اضافه کردن سبزیجات به غذای کودکان به نحوی که آنها متوجه نشوند، اثرات سودمند بسیاری دارد.