نمک با کاهش باکتری‌های مفید روده شما را بیمار می‌کند.

نمک با کاهش باکتری‌های مفید روده شما را بیمار می‌کند.

امروزه پژوهشگران از وجود ارتباط بین فشارخون بالا با رژیم غذایی حاوی نمک زیاد مطلع هستند. همچنین گفته می‌شود که مصرف زیاد نمک ممکن است در تسریع پیشرفت بیماری‌های خودایمنی، مانند ام اس (MS) نقش داشته باشد. اخیراً در مطالعه‌ای که توسط محققان آلمانی انجام شده مکانیسم این ارتباط مورد بررسی قرار گرفته است….

پروبیوتیک در شیر مادر و کاهش دردهای شکمی نوزاد

محققین کانادایی پی بردند که پروبیوتیک موجود در شیر مادر درد های شکمی نوزادان را تا حد قابل توجهی کاهش داده و یا از بین می برند. این باکتری که در روده بسیاری از پستانداران وجود دارد در شیر انسان نیز تولید می شود.