بافت عضلانی بدن

  1. خانه
  2. بافت عضلانی بدن
چربی بدن – مقایسه بافت عضلانی با بافت چربی

چربی بدن – مقایسه بافت عضلانی با بافت چربی

نقش بافت عضلانی و بافت چربی در متابولیسم بدن:
مغز، قلب، ریه ها، کبد و کلیه ها حدود ۸۰ درصد انرژی روزانه را مصرف می کنند. اگر انرژی دریافتی از طریق رژیم غذایی زیاد باشد یا میزان فعالیت بدنی کم باشد وزن افزایش می یابد. زیرا بدن انرژی دریافتی اضافی را به شکل چربی ذخیره می کند. بافت چربی حاوی سلول هایی است که چربی در آن ها ذخیره می شود. چربی موجود در این بافت به منظور استفاده در زمان های مورد نیاز و حمایت از اندام های…