بازگشت وزن

  1. خانه
  2. بازگشت وزن

رژیم پرکربوهیدرات یا رژیم پرپروتئین؟

م نیستند افرادی که با رژیم‌های مختلف در طی یک دوره زمانی، کاهش وزن قابل توجهی را تجربه کرده‌اند. اما آنچه به عنوان یک دغدغه اصلی برای مبتلایان به چاقی مطرح می‌باشد آن است که پس از مدتی دوباره وزن آنان افزایش می‌یابد، به‌طوری که بعضی از مطالعات بازگشت به وزن اولیه را در مدت ۳ سال در بیش از ۹۰ درصد رژیم گیرندگان گزارش نموده‌اند.

رژیمهای غذایی چندروزه ، از ادعا تا واقعیت!

شیوع بی رویه چاقی باعث شده است که روز به روز به افرادی که به دنبال راه حلی برای این معضل خود می گردند افزوده گردد.
شما هر روز تبلیغات فراوانی را می بینید که ادعا می کنند “کاهش وزن چند روزه بدون بازگشت!!” واقعیت آن است که کاهش وزن کار بسیار سختی نیست ولی مهم این است که این کاهش وزن باعث ارتقاء سلامتی شما شود نه این که عوارض گاه غیر قابل جبران را برای شما باعث گردد.

لپتین و حل مشکل افزایش وزن پس از رژیم

یکی از مشکلات اساسی در افراد چاق آن است که چگونه از افزایش مجدد وزن پس از رژیم جلوگیری کنند. دکتر روزنبام و همکارانش از دانشگاه کلمبیا در مطالعه‌ای که در مجله تحقیقات کلینیکی به چاپ رسانده‌اند، بیان می‌کنند: کاهش میزان هورمون لپتین که به مغز در برابر وسوسه‌های غذایی کمک می‌کند ، ممکن است توجیه‌گر افزایش وزن مجدد پس از رژیم باشد لذا آنها پیشنهاد می‌کنند که برگرداندن لپتین به میزان قبل از شروع رژیم، ممکن است این مشکل را برطرف کند.