بار گلایسمی

  1. خانه
  2. بار گلایسمی

نمایه گلایسمی پایین و کاهش ریسک سرطان و بیماری قلبی

رژیم غذایی با بار گلایسمی پایین می تواند سبب بهبود مقاومت به انسولین و هموستاز گلوکز در افراد مبتلا به دیابت شود. اما در مورد اثر این رژیم در سلامتی افراد غیر دیابتی اطلاعاتی در دسترس نبود. بنابراین در مطالعه ای که اخیرا در مجله تغذیه به چاپ رسیده است …