افراد مسن

  1. خانه
  2. افراد مسن

تاثیر رژیم مدیترانه ای بر طول عمر

مطالعات تحقیقاتی که از دهه ۱۹۵۰ انجام گرفته نشان می دهند که رژیم مدیترانه ای که بر اساس مصرف مقادیر فراوان ماهی و سبزی و مقادیر کم منابع حیوانی مثل گوشت و شیر بنا شده سبب افزایش سطح سلامت فرد می شود.