اسید چرب ترانس

  1. خانه
  2. اسید چرب ترانس

مصرف فروکتوز و چربی ترانس در ایجاد کبد چرب

شیوع بیماری کبد چرب در طی سالهای اخیر باعث شده است که دانشمندان علوم پزشکی بدنبال یافتن راههایی برای کنترل این بیماری باشند. قطعا رژیم غذایی نقش مهمی در ایجاد و گسترش این بیماری دارد. ایزومر ترانس یک اسید چرب غیر عادی است و در مقایسه با ایزومر سیس دارای نقطه ذوب بالاتر ، قابلیت انحلال کمتر و واکنش پذیری کندتر است…