استرس اکسیداتیو

  1. خانه
  2. استرس اکسیداتیو

آنتی اکسیدان ها و تقویت گلبول های قرمز

طی فرآیند های طبیعی در بدن محصولات خطرناکی نیز تولید می شوند که رادیکال های آزاد مهم ترین آنها هستند، از آنجا که رادیکال های آزاد مولکول های ناپایداری اند که می توانند به سلول های بدن آسیب برسانند