اختلالات ادراکی

دیابت و اختلالات ادراکی در نوجوانان

یافته های پزشکی نشان می دهد که نوجوانان مبتلا به دیابت نوع دو ، دچار اختلالات ادراکی شده و ناهنجاریهای مغزی نیز در آنها افزایش می یابد. عوارض ناشی از اختلال ادراکی – شناختی به عنوان یکی از عوارض دیابت نوع دو، بر اهمیت کنترل چاقی و فعالیت بدنی که دو عامل مهم در کنترل بیماریها یی مثل دیابت بین جوانان است ، تاکید می کند.