داستان افراد موفق

کاهش وزن پس از زایمان

کاهش وزن پس از زایمان

سن: ۳۳ سال وزن اولیه: ۸۱ کیلوگرم کاهش وزن: ۲۸ کیلوگرم مدت کاهش وزن: ۹ ماه من در دومین باری که باردار شدم اضافه وزن زیادی پیدا کردم و بعد…
کاهش وزن- کاهش وزن سریع؟!

کاهش وزن فقط اراده می خواهد

سن: ۳۸ سال وزن اولیه: ۹۱ کیلوگرم کاهش وزن: ۱۱ کیلوگرم مدت کاهش وزن: ۳ ماه من به علت حرفه ام که داروسازی است با عوارض ناشی از اضافه وزن…
کاهش قند خون با کاهش وزن

کاهش قند خون با کاهش وزن

سن: ۴۱ سال وزن اولیه: ۸۸ کیلوگرم کاهش وزن: ۲۶ کیلوگرم مدت کاهش وزن: ۸ ماه من در خانواده ای متولد شدم که چند نفر از اعضای آن به دیابت…
ترک ورزش و افزایش وزن

ترک ورزش و افزایش وزن

سن: ۴۴ سال وزن اولیه: ۱۰۲ کیلوگرم میزان کاهش وزن: ۳۴ کیلوگرم مدت کاهش وزن: ۱۲ ماه وزن من از زمانی شروع به اضافه شدن کرد که ورزش را کنار…
چاقی پس از بازنشستگی

چاقی پس از بازنشستگی

سن: ۵۴ سال وزن اولیه: ۸۵ کیلوگرم میزان کاهش وزن: ۲۳ کیلوگرم مدت کاهش وزن: ۹ ماه همیشه به وضعیت ظاهری خودم اهمیت می دادم. به آنچه خودم و خانواده…
رژیم آنلاین – رژیم آنلاین و رژیم اینترنتی دکتر فرشچی

کاهش وزن از طریق رژیم اینترنتی

سن: ۲۴ سال وزن اولیه: ۶۹ کیلوگرم میزان کاهش وزن: ۱۰ کیلوگرم مدت کاهش وزن: ۳ ماه من با هدف ادامه تحصیل یک سال بود که در خارج از ایران…
کاهش وزن پس از زایمان

کاهش وزن پس از زایمان

سن: ۳۳ سال وزن اولیه: ۸۵ کیلوگرم میزان کاهش وزن: ۲۲ کیلوگرم مدت کاهش وزن: ۶ ماه متاسفانه در دوران بارداری به شدت چاق شده بودم. به طوری که پس…
رهایی از چاقی شکمی

رهایی از چاقی شکمی

سن: ۲۴ سال وزن اولیه: ۶۳ کیلوگرم میزان کاهش وزن: ۵ کیلوگرم مدت کاهش وزن: ۲ ماه پس از فارغ التحصیلی و استخدام شدن در یک شرکت مجبور بودم ساعات…
کنترل دیابت با کاهش وزن

کنترل دیابت با کاهش وزن

سن: ۵۸ سال وزن اولیه: ۹۸ کیلوگرم میزان کاهش وزن: ۹ کیلوگرم مدت کاهش وزن: ۳ ماه من از زمانی به فکر کاهش وزن افتادم که به علت کنترل نبودن…
افزایش وزن در دوران بارداری

افزایش وزن زیاد در بارداری

سن: ۲۹ سال وزن اولیه: ۷۷ کیلوگرم میزان کاهش وزن: ۱۹ کیلوگرم مدت کاهش وزن: ۶ ماه قبل از بارداری چاقی شکمی داشتم اما اضافه وزن من بعد از باردار…