اصلاح عادات غذایی بدون فشار سنگین

سن: ۲۶ سال
وزن اولیه: ۸۸ کیلوگرم
کاهش وزن: ۳۰ کیلوگرم
مدت کاهش وزن: ۱۰ ماه
زمانی که من برای اولین بار به رژیم درمانی نوین مراجعه کردم ۸۸ کیلو بودم. با توجه به این که چند بار برای کاهش وزن اقدام کرده بود و هر بار بی نتیجه رژیم را رها کرده بودم رژیم گرفتن را کاری سخت و طاقت فرسا می دانستم و امید چندانی نداشتم که در این راه موفق شوم.
اما برخلاف تصوراتم توانستم در مدت ۱۰ ماه ۳۰ کیلو وزن کم کرده و به وزن ایده آل برسم. هر چند در طی این مدت روند کاهش وزنم گاهی سریع و گاهی کمی کندتر بود اما مهم تر از کاهش وزن بزرگترین نتیجه ای که کسب کردم اصلاح عادات غذایی غلط بود.

کاهش وزن

من نیز مانند بسیاری از افراد تصور می کردم مقصر اصلی اضافه وزنی که دارم مصرف برنج و نان است. به همین علت مصرف این دو را بسیار کم کرده بودم. یکی دیگر از تصورات نادرستی که داشتم حذف وعده های غذایی بود. گمان می کردم اگر مثلاً صبحانه یا ناهار را نخورم و تنها یکی دو وعده غذا در طول روز داشته باشم زودتر به آرزویم که کاهش وزن بود می رسم. نتیجه تمام این راهکارهای نادرست گرسنگی در طول روز و ایجاد تمایل شدید نسبت به تنقلات بود.
رژیم های نوین به من آموخت که برای داشتن بدن سالم و وزن مناسب نیازی نیست که از مصرف نان و برنج خود را محروم کنم. اما از طرف دیگر نباید در مصرف هیچ کدام از مواد غذایی زیاده روی کنم. کاهش وزن هم به من کمک کرد تا ظاهر بهتری داشته باشم و هم از نظر روانی تاثیر مثبتی بر روی من داشت.
از وقتی به وزن ایده آل رسیدم زندگی تازه ای را شروع کرده ام. در انتخاب لباس محدودیتی ندارم و می توانم لباس هایی را که سال ها حسرت خریدنشان را داشتم بدون آن که نگران کوچک بودن سایزشان باشم، بخرم.

Loading