RE: گرسنه ماندن خطر دارد

#98636
ezamani
مشارکت کننده

مطلب جالبی بود. متاسفانه حذف وعده های غذایی به منظور کاهش وزن در بین افراد چاق زیاد دیده می شود. امیدواریم این نکات مورد توجه این افراد قرار گیرد.