RE: چیکا رکنم؟

#99566
هانیه
مشارکت کننده
lida1365 wrote:
من با ورزش کم خوردن 8 کیلو کم کردم ولی دیگه هرکاری میکنم دست خودم نیست نمیتونم کم بخورم یهو زیاده روی میکنم ولی ورزشمو ول نکردم چیکا رکنم؟من باید 20 کم کنم چرا 4 بعد از ظهر به بعد یهو کنترل از دست میدم

دوست گلم منم دقیقا مشکلی مثل شما دارم