RE: چند توصیه برا یاینکه از تمام مواد مغذی کدو بهره مند شوید

#100321
madjd
مدیرکل

در هنگام خرید کدو، آنهایی را بخرید که سنگینتر از اندازه‌شان باشد و پوستی براق و تمیز دارند. پوست آن نباید خیلی سفت باشد چون پوست سفت نشان‌دهنده بیش از حد رسیده بودن کدو و تخمهای سفت و گوشت ریش ریش است. کدو‌هایی را که اندازه متوسط دارند خریداری کنید چون آنهایی که خیلی بزرگ هستند ممکن است الیافی یا ریشه‌دار باشند، همچنین آنهایی که خیلی کوچک هستند مزه خوبی ندارند.
کدو تابستانی خیلی نازک و شکننده است و باید آنها را با دقت حمل کرد. سوراخهای روی کدو نشان دهنده فساد و خرابی در آن است. کدو را باید نشسته درکیسه پلاستیکی در یخچال نگهداری کرد. در این صورت تا هفت روز می‌توان آنها را نگهداری کرد. کدو را می‌توان فریز کرد در این حالت گوشت آن نرمتر می‌شود. برای این کار دو دقیقه قبل از فریز کردن پوست آن را بکنید.