RE: چرا کودکان چاق دیرتر سیر می شوند؟

#99020
e.amini
مشارکت کننده

افرادی که قدرت تشخیص طعم غذا توسط جوانه های چشایی شان ضعیف تر است نمی توانند از سیگنال های سیری ناشی از حواس* به طور مناسب بهره مند شوند. در این افراد بهتر است سرعت دریافت غذا حتما تا حد مقدور کاهش یابد به این معنی که غذا را آهسته تر و بیشتر بجوند تا کاملا با بزاق آغشته شود و طعم آن بیشتر حس شود.
*سیری ناشی از حواس مکانیسمی است که طی آن پس از حس کردن کامل طعم یک ماده غذایی تمایل به خوردن آن کم می شود.به دلیل همین مکانیسم است که در دسترس بودن چند نوع غذا در یک وعده باعث افزایش مصرف و پرخوری می شود.