RE: چرا نبايد پفک خورد؟

#98798
e.amini
مشارکت کننده

رنگ جذاب پفک حاصل از رنگی خوراکی به نام sunset yellow است.این رنگ یکی از متهمین ردیف اول بروز علائم بیش فعالی-کم توجهی (ADHD) در کودکان مستعد است.