RE: چرا بايد روزي سه عدد موز بخوريم؟

#98345
e.hamidi
مشارکت کننده

درسته موز باعث کاهش افسردگی میشود ولی اندازه موزها نباید خیلی بزرگ باشد