RE: وقتی آهن بدن کم میشود

#99698
madjd
مدیرکل

اینکه ذخیره آهن شما بیش از اندازه است میتواند به علت مصرف بی رویه و بدون دستور پزشک شما باشد.اگر از مکمل آهن استفاده میکنید حتما آن را کنار بگذارید.