RE: ورزش بهتر، همراه با موسیقی

#98868
zahra jamshidi
مشارکت کننده

بسیار جالب بود .
بیخود نیست که به محض اینکه تو باشگاهی تا یک لحظه موسیقی قطع میشه ، داد همه در می یاد …