RE: میل به نمك خوری از نوزادی آغاز می شود

#98080
amini
مشارکت کننده

ممنون جالب بود فکر نمی کردم میل به خوردن نمک از6ماهگی هم باشه.