RE: مصرف ۲ عدد سیب در روز کلسترول خون را کاهش می‌دهد

#98194
madjd
مدیرکل

خوردن سیب و حتی بو کردن سیب، باعث کاهش فشار خون می‌شود. بررسی انجام شده توسط دانشگاه ییل (YALE) نشان داد که تنها یک بار بو کشیدن سیب، فشارخون بیماران را پایین می‌آورد.