RE: مصرف چه نوع موادغذایی را باید در فصل سرما افزایش دهیم؟

#98996
s.samadi
مشارکت کننده

چه بهتر که این مواد رو قبل از سرما خوردگی بیشتر استفاده کنیم چون بیشتر افراد بر حسب عادت وقتی دچار سرما خوردگی می شوند تازه به یاد لیمو شیرین و… می افتند