RE: عجیب ترین رژیم های غذایی در دنیا!

#97498
madjd
مدیرکل

مطلب جالبی بود
در رژیم ژاپنی از صبحانه (شامل موز )تا ناهار نباید چیزی خورد؟