RE: طناب زدن مفید است یا مضر؟

#100163
zahra jamshidi
مشارکت کننده

آخی ،
تحصیل با اعمال شاقه!!!
وقتی اتاق خالی بود از فرصت برای ورزش استفاده کن :)