RE: شوید و فوائد بسیار آن

#98222
ناشناس
میهمان

مرسی اما آخه شوید را که نمی شه زیاد توی غذاها خورد و کاربردی نداره.